Naturskyddsföreningen

Avlopp på våra åkrar – en rapport om miljögifter i slam är en ganska heltäckande rapport och den bör läsas främst om man vill se till hela kedjan från reningsverk till åker.    Läs rapporten

Efter lite velande tog så småningom Naturskyddsföreningen 2012 ett beslut på att arbeta för ett totalt stopp för avloppsslam både på våra åkrar och i vår natur.
Redan i föreningens remissvar angående återföring av fosfor till åkermark som lämnades 2010 var föreningen återhållsam.       Läs remissvaret

Redan året efter, 2011, fattar föreningen beslut om att vara negativ till avloppsslam på våra åkrar.        Läs här

Slam från ditt avlopp blir gödsel på åkern läser du här         .