Kakor, skript och säkerhet


Hemsidan använder inte kakor (coocies) eller sidor skrivna i olika former av skript.
Ingen som helst registrering sker av dina användaruppgifter på hemsidan håbo-tibble.se men vi kan inte garantera detsamma hos de sajter som vi har länkat till i olika sammanhang.


Sidans uppbyggnad
Sidan är ett hantverk och all layout skrivs från grunden i Bluefish editor.
Både hemsidan och e-posten habotibble.se ligger på Apache-servrar.
Hemsidan är skriven i xhtml1 strict, teckensnitt utf-8. Utf-8 är ett universiellt teckensnitt och därför fungerar alla bokstäver och tecken som finns i västeuropeiska språk på hemsdan.Operativsystemet (os) som jag använder är Linux Mint.Mint baserar sig på Debian. Debian är också den största programleverantören av gratisprogram i Linux.The Free Software Foundation (FSF) är en annan programleverantör.
Många program har en GNU-licens vilket gör att jag gratis både kan använda och vidareutveckla programvaran efter mina behov.
Att registrera sig på Facebook innebär att var gång du loggar in registreras vilken dator, vilket nät, vad du är intresserad av och vad du tycker. En samkörning med Microsoft och Google fixar resten!Ansvarig utgivare: Mälardalens ff