Här finner du i kronologisk ordning de dokument som fortlöpande läggs in på hemsidan.
Denna sida innehåller dokument inlagda från 1 oktober 2014 och senare.


Kadmium i maten kostar miljarder Läs >här< om detta och om pasta
Trots ny teknik, Läkemedelsrester renas inte från vattnet i Henriksdalsverket. Läs om skandalen >här<

8 juli 2015
Even Non-Carcinogenic Chemicals May Cause Cancer When Combined läser du mer om du trycker >här<. På sidan hittar du en länk till hela artikeln.
4 juli 2015
Ett läsvärt examensarbete som tar upp de olika alternativen att förädla askan efter förbränning finns >här<
14 juni 2015
National Toxics Network (NTN) har släppt en ny varningsrapport och faktablad som läkemedelsföroreningar har nått alarmerande nivåer globalt och dessa hittar du >här<
New life for sewage sludge ingår i EU:s forskningsprojekt där bl a förbränning av slam ingår Horizon 2020 som du kan läsa mer om >här<
11 juni 2015
I uppsatsen Ekotoxicitetstester på rötat avloppsslam kan vi >här< läsa att REVAC-certifierat avloppsslam är sämre än ocertifierat!
5 juni 2015
Tre inlägg från vårens fosfordebatt i SVD läses >här<
2 juni 2015
SVU-rapport 2014-21, lögner om bästa metoden att få bort läkemedelsrester läser du om >här<
Kadmium i maten kostar miljarder Läs >här< om detta och om pasta
Trots ny teknik, Läkemedelsrester renas inte från vattnet i Henriksdalsverket. Läs om skandalen >här<
20 februari 2015
Nytt om VA-ledningen i Håbo-Tibble läser du om >här<
17 februari 2015
I den fortsatta debatten från GP fortsätter slamvännerna med sin falska matematik. Läs >här<
6 februari 2015
V&A dras mellan Sigtuna och Bro. Läs mer >här<.
Bygg på våra åkrar i Håbo-Tibble. Läs >här<.
29 januari 2015
Sveaskog får fortsätt att sprida avloppsslam på två områden i Övertorneå. Ta del av hela historien >här<.
27 januari 2015
Artikel i Cirkulation; Slamvänner, tänk om! Läs mer i artikeln som du hittar >här<.
26 januari 2015
I slutrepliken i GP blir slamvännerna tilltufsade. Du hittar dokumentet >här<.
Fullskaligt projekt där det ur slammet återvinns kol, olja och gas som du finner mer info om >här<
22 januari 2015
Intressant rapport från Länsstyrelsen i stockholms län. Läs om att REVAC-certifierat slam över lag är sämre än icke-certifierat >här<,
Slamvännerna kontrar mot Ren Åker Ren Mats debattartikel från 17 januari i Orwelsk anda. Läs debatten i GP >här<.

18 januari 2015
Livsmedelsverkets restsubstansrapport från 2012 läses >här<.
17 januari 2015
Miljögifter från avloppsslam finns överallt skriver Ren Åker Ren Mat i den >här< insändaren.
15 januari 2015
De svårbehandlade e-colibakterierna EHEC/ETEC sprids från avlopp och, som du kan läsa >här<, är långlivade i avlopps- och rötslam.
14 januari 2015
2013 beslutade förra regeringen att avloppsslam inte skall ingå i Sveriges miljömål. Giftspridningen från avloppsslam i vår natur suddas därmed ut. Läs mer i dokument 8 >här<.
12 januari 2015
Kraftvärmeverk, rädda er utrustning från korresion! Avloppsslam vid förbränning fixar detta visar ett forskningsresultat från Chalmers. Klicka >här<
Följ debatten om avloppsslam på Utbildningsradion. Klicka på den länken genom att gå in på argumentsidan >här<
8 januari 2015
Kartläggning av ftalater i varor i Sverige 2014 går att läsa om på den >här< sidan.
5 januari 2015
Sveaskog: pelletsformat avloppsslam = livsmedel. Försvaret av en nästan fri spridning av avloppsslam ter sig allt konstigare former. Läs intervjun från P4 Norrbotten >här<
4 januari 2015
Kompletterar med en sammanfattning av WHO-rapporten som lades in 1/1 samt en kort presentation på svenska >här<.
2 januari 2015
Studien från The University of Edinburgh på fårs påverkan av avloppsslam går att läsa övert på den >här< sidan.
1 januari 2015
En WHO-rapport med sprängstoff. Den tar upp spridningsvägar mm på kemiska preparat som gör oss sterila. får cancer, mm. Läs den >här<
Forskarrapport från Umeå universitet om gifter i slammet läser vi >här<
Naturvårdsverket har sammanställt kort fakta med källhänvisningar på Perfluorerade mfl liknande ämnen >här<.
MSB har tagit fram källor för den ökade antibiotikaresistensen. Är någon förvånad? Avloppsslammet bidrar! Läs mer >här<.
31 december 2014
Fritt fram för flygbuller över oss från 2018. Redan nu ingen reglering på starter. Läs mer >här<.
29 december 2014
Högbytorp möblerar om och RagnSells vill att boende skall komma med sina synpunkter till samrådsunderlaget som finns på den >här< sidan.
27 december 2014
Nuvarande rötslamshantering fördubblar mängden av vissa läkesmedelsrester och andra organiska föroreningar. Klicka på länken Hygienisering av avloppsslam men klicka först >här<
Är vi så hygiensika att vi förorsakar multiresistenta bakterier även i slammet? Läs The Guardian >här<
25 december 2014
Fick avloppsslam i munnen, insjuknade! Läs mer >här<.
Läs denna insändare i Mitti från 23 december 2014 >här<
22 december 2014
Naturvårdsverket. Vem bestämmer vad, regler och parter i slamträsket. Se dokument 17 och 18 >här<