Käppalas lukter och damm

Det finns väldigt lite material som pekar på den stank som restprodukterna från Käppalaverket medför!

I dokmentet till vänster nämns det på sidan 3 att "Luktproblem (på verket) har uppstått på grund av den provisoriska lösningen för slamavvattning".
Hur kan då ett mellanlager endast förorsaka en försumbar stank?
Här läser vi om lukter på verket och från dess tunnlar.


Ett förslag till den kommande rötslamhanteringen är att i den kompostering som görs skall rötslammet vändas för det har visat sig att röra om i komposten tar bort fler föroteningar ur slammet än att låta det ligga orört. Denna metod har endast testats i Sverige men är vanlig i Finland.
Läs mer om den Finländska problematiken med vändning och stank.

Dammet är ett miljöproblem på Käppala läser vi på sidan 2 i dokumentett till höger. Dokumentet innehåller också en beskrivning över den kemiska reningsprocess som Käppala använder sig av.

Frågan är varför rötslammet damm är ett problem på Käppalaverket men det är inget problem i ett mellanlager?

Käppalaverket beskriver sin moderna slambehandling i detta verk som är från 2010.


Ett axblock av de tidningsartiklar som berättar om allmänhetens syn på röt- och avloppsslam.
Denna artikel är från Arbetarbladet 2010
VA-tiskriften Cirkulation, Ragn Sells backar. Inget mellanlager i Roma!
UNT, Slam sprider stank vid Valloxen, Knivsta