Livsmedelsverket

Håll i er när ni läser det underliggande! Det går bara inte att tro att ett högteknologiskt och kunnigt land som Sverige en kan komma på tanken av att sprida avloppsslam eller dess rötslam på våra åkrar, i vår natur?

Norovirus
med dess undergrupper ger främst vinterkräksjuka, maginfluensa, mag- och tarminflamation.
Grödan smittas vid beröring av jord där rötslam spridits och vid bevattning med ytvatten som har smittats med rötslam. Till högerkan du läsa om forskningsresultatet på hallon. Rötslam hittar du i dokumentet på sidan 6 och 16f.

Cryptosporidium

Om ni minns att Östersundsborna smittades av sitt dricksvatten så är det här den lilla gynnaren Cryptosporidium som orsakade det. I dokumentet till höger kan du läsa rekommendationer om åtgärder för Cryptosporidium och Giardia. I dokumentet uder detsamma kan vi få information om hur vi minslar spridningen av gifterna till ytvattnet bl a från avloppsslammet.

onylfenol och bisfenol A

Nonylfenol och bisfenol A har hittats i blod från ammande kvinnor. Det har det konstaterats att rötslam är en av bovarna. Ämnena är också luftburna vilket medför att de sprids över stora områden.
Nonyfenol är ett svårnedbrytbart gift som är hormonstörande och finns i vissa importerade textilier
Bisfenol A är också giftigt och det finner du främst i hårdplaster,leksaker, nappar och som härdare i andra plaster. Det enda förbud som finns att använda detta gift är i nappflaskor.

Tungmetaller, organiska klorerade ämnen

I forskningsresultatet "tidstrender av tungmetaller och organiska klorerade miljöföroreningar i baslivsmedel" kan vi se att rötslammet även förgiftar svenskodlad frukt och grönt. Ibland är det vattnet som odlingarna bevattnas med som sprider gifterna.

Fodersäkerhet

Nationella branschriktlinjer för livsmedels- och fodersäkerhet vid produktion av spannmål, oljeväxter och trindsäd i dokument 6 kan vi på sidan 10f läsa lite vänliga ord om avloppsslam.

Läkemedels miljöspridning

Läkemedel sprids till miljön främst via avloppsvatten och med avloppsslammet.

Miljögifter i barnmat

Sveriges Konsumenter i Samverkan presenterar ett forskningsresultat om miljögifter i barnmat och navelsträngsblod. Här kan vi direkt se en koppling till de gifter som avloppsslammet som sprids på våra åkrar och i vår natur innehåller.

Tungmetaller och mineraler i livsmedel för spädbarn och småbarn

Hur illa det är för våra barn eller för oss alla som måste äta mat, läser vi i dokumentetsom presenterar en rapport med rubriken Tungmetaller och mineraler i livsmedel för spädbarn och småbarn.

EHEC/VTEC, den dödliga smittan
Jordbruksverket, livsmedelsverket, mfl, tar i INFEKTION MED EHEC/VTEC – ETT NATIONELLT STRATEGIDOKUMENT upp dess smittspridning i bl a avloppsslam. Oftast hör man att de smittade har fått en E.coli-infektion.
EHEC ger den smittade blödning i tarmar och njurarna kan också bli förstörda.Giftet som angriper inälvorna är detsamma som i Shigella.
Som vanligt är det barnen som drabbas hårdast och har högst dödlighet.
Detta är ännu ett skakande bevis för att avloppsslam inte hör hemma i naturen.

Restsubstanser 2012

Kontroll av restsubstanser i levande djur och animaliska livsmedel. Dokumentet ger ingen direkt koppling till avloppsslam men det vilt man ser betandes på slamindränkta åkrar har höga värden. I mjölk, ägg, m fl ser vi en viss påverkan från luft- och vattenburna ämnen som troligt kan komma från slam.

Kadmium i maten

Att de höga kadmiumhalterna som vi har på våra åkrar och som vi kan tacka övergödning och avloppsslam för kostar miljarder är väl kännt. Nu börjar detta så smått att tas på allvar. Främst ger kadmiumöverskottet kalkbrist i våra skelett.
Fullkornspasta innehåller mest kadmium då skalet på vete har ett större innehåll av den farliga tungmetallen kadmium men övrig pasta och andra livsmedel ligger inte långt efter.