Mark- och Miljödomstolen


Så här presenterar domstolen sig själv:
Så inleds ett mål
Ett mål eller ärende kan inledas genom en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet. Det kan också handla om ett överklagande av ett beslut från en kommun eller en förvaltningsmyndighet, till exempel ett bygglov. I vissa fall inleds ett mål genom en ansökan om stämning.
Så avgörs målen
Vid avgörandet av mål och ärenden är såväl den juridiska kompetensen som expertkunskapen inom verksamhetsområdet viktig. Lagfarna domare dömer tillsammans med tekniska råd och särskilda ledamöter.
De tekniska råden, som är anställda vid domstolen, har teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. De särskilda ledamöterna tillför sakkunskap inom det område som målet eller ärendet gäller. De är inte anställda på domstolen, utan arbetar på uppdrag. Nämndemän dömer inte i mark- och miljödomstolar.

Inga rättegångskostnader
:
Det tillkommer inga kostnader för den som lämnar in ett ärende till Mark- och Miljödomstolen för avgörande om man inte själv väljer att betala ett ombud. Även om man vinner målet får man stå för sina egna rättegångskostnader.
I det ärende som Håbo-Tibble drev stod arbetsgruppen för arbetet och det uppstod därmed inga kostander för de som hade påtecknat namnlistorna för stämningsansökan.

Kontakt med Mark- och Miljödomstolen i detta ärende

Kontaktuppgifter till domstolen finner du nedan. Du kan ringa, e-posta, faxa eller skriva ett brev. Det är viktigt, för att domstolen skall kunna ta fram handlingarna från detta mål att du anger Målnummer M 283-14. Går du till domstolen och hämtar handlingarna får du vara anonym!
Adress:
Mark- och miljödomstolen
Nacka tingsrätt
Box 1104
131 26 Nacka strand
Tel: 08-561 656 00
Fax: 08-561 657 99
E-post: mmd.nacka@dom.se
I den här externa länken kan du läsa de domar som domstolen tidigare har fattat beslut i!