<

Chalmers


Förkastlig slamspridning

På Chalmers är det Göran Petersson, Senior Professor i Kemisk Miljövetenskap, Kemi- och Bioteknik som i tre olika rapporter har kommit fram till att Sveriges hantering av avloppsslam i måste stoppas.
Cancer- och Allergifonden beställer 2009 en rapport där professorns konklusion blir "REVAQ certifiering – risk för miljögifter från slam till åker och livsmedel". Dokumentet till höger innehåller en hel del om allt från luftburna, cancerogena ämnen till gifter och tungmetaller som binds i jorden.

Svenskt vatten förnekar risker

Svenskt Vatten förnekar i sitt svar på det öppna brev som Petterson tillsände regeringen med anledning av rapporten ovan att avloppsslam inte är något miljöfarligt avfall. Samtidigt har dom mage att skriva "Alla använder vi dagligen produkter i våra hem som är skadliga för miljön. Därför är det kemikalier och andra oönskade produkter som är problemet. När de passerat genom våra kroppar eller hem hamnar de i avloppet."
Hängde ni med? Farliga ämnen som vi förtär, passerar våra kroppar och som hamnar i avloppsvattnet är helt plötsligt ofarliga när det hamnar i avloppsslammet?

Förbränn avloppsslammet

Nästa rapport, som också kom 2009 tar upp förbränning av slam. Rapporten, "Slam från reningsverk Förbränning stoppar miljöfarlig spridning" innehåller länkar till allt från den forskning som sker på Chalmers med förbränning av avloppsslam till ett "Öppet brev till miljöministern, folkhälsoministern och jordbruksministern: Hög tid att stoppa slamspridning som hotar miljö, lantbruk och livsmedel". Det är väl värt att läsa detta dokument.

Avloppsslam ger mervärde vid förbränning

Kraftvärmeverk, rädda er utrustning från korresion!
Redan 2009 kom forskare på Chalmers fram till att elda avloppsslam inte bara ger ett energitillskott, det ger också ett skydd för nedbrytningen av de metaller som används i utrustningen vid förbränningen i ett värmeverk. Läs pressmeddelandet till höger

Sverige sämst i Europa

Sverige är sämst på att hantera avloppsslam bland 9 undersökta länder i europa. 2014 kommer proffessor Göran Petersson med ett krav på ett omedelbart beslut om att all nuvarande hantering av avloppsslam skall stoppas i Sverige.

Slam en viktig energiresurs

En artikel från Chalmers om att Oskar Modin hoppas på avloppsslammet som en viktig energiresurs.