Debatt


Debattsidan är tänkt att innehålla den debatt som förs om avloppsslam.
De artiklar som publiceras kommer till största del att i första hand att inne- hålla debatter från 2014 och framåt. Sidan ärtänkt att vara in- formativ och lättläst så de debattinlägg som vi söker   är de som innehåller argument och inte så mycket kemiska och tekniska begrepp!


De organisationer som för en levande debatt eller ett motstånd mot dagens regler för spridning av avloppsslam och dess produkter är förutom vi, Naturskyddsföreningen, Kgl Skogs- och Lantbruksakademin, Skogsstyrelsen, Uppsala Universitet, Chalmers, Ren åker   ren mat, Läkare för miljön, m fl.

Läkare för miljön

I Dagens Medicin pågår för närvarande en debatt som börjar med att tre skribenter från Läkare för miljön skriver en varnande debattartikel om att Avloppsslam kan hota hälsan.
Anders Finnson, styrgruppsordförande i Revaq, branschorganisationen Svenskt Vatten kontrar med att vi behöver ha ännu mer av det säkra kretsloppet av näringsämnen. Vi behöver använda mer, inte mindre, slam från Revaq i kretsloppet. Skall man skratta eller gråta över att en utbildad miljörådgivare kräver mer giftigt avloppsslam i vår natur?
Även arbetsgruppen och ett par privatpersoner har gett sig in i debatten! Läs vidare
Om du i stället önskar att läsa debatten direkt på Dagens Medicins hemsida klickar du   >här< och >här<
Vi och våra barn är försökskaniner

Gunnar Lindgren tar i tidningen Medicinsk Access upp att slamspridningen gör att miljögifter finns i vår mat. I ingressen skriver han -  Tror du att vi får i oss mest miljögifter från fet Östersjöfisk?
Så är det inte. Allra mest miljögifter får vi i oss via mjölk, kött och ägg. Och slamspridningen är en stor bov i dramat när vi blir depåer för miljögifter.

Sveaskog: pelletsformat avloppsslam = livsmedel

Skogsstyrelsen ifrågasätter Sveaskogs slampelletsgödning i Norrbotten. I P4 Norrbotten kan du läsa/lyssna på ett par argument från vardera lägret.
Vi som är lite äldre kommer ihåg BT-kemis vd som drack ett glas av det i hans tycke ofarliga ogräsbekämpningsmedlet Hormoslyr. Ett par år senare dog han inte så oväntat i cancer.
Eftersom Sveaskogs forskningsledare Hans Winsa yttrar om slampelletsen "Det är material som är godkänt att använda vid livsmedelsproduktion" borde han ta och knapra i sig en påse pellets för att bevisa sin tes.
Tur att Sveaskog inte tillverkar korv ...

Miljögifter från avloppsslam finns överallt

Ett mycket bra debattinlägg i GP den 16 januari från Ren Åker Ren Mat som tar upp slamproblematiken med inriktning på den luftburna smittspridningen.
Naturligtvis kontrar Anders Finnson m fl slamvänner debatten med en ren lögn gällande WHO-rapportens innehåll, osunda bortförklaringar till att slammet måste spridas och att vi bara skall acceptera en ytterligare giftkälla i naturen som exponerar, påverkar allt levande negativt.
Den 26 januari kommer det slutligen en slutreplik från Ren Åker Ren Mat som smular sönder slamvännernas argument. Alla tre debattinläggen finns samlade i ett och samma pdf-dokument i länken till höger.

Svenskt vatten kan inte räkna

Debatten ovan lämnar GP men fortsätter på hemsidorna.
Anders Finnson, ordförande i Revaq, Svenskt Vatten mfl klarar inte av den enklaste matematiken. I deras värld är 1+1=1.
Enligt dem så blir inte våra livsmedel, djur och människor exponerade av avloppsslammet eftersom vi redan har exponerats i hemmet, i samhället? Det är alltså vi människor som går omkring och kontaminerar våra grödor- Och dom kallar sig experter? Stackars Sverige!
Läs dess senaste matematik i ett dokument från deras hemsida till höger. I röd text i dokumenter finner du faktakommentarer från Gunnar Lindgren.

Slamvänliga remissinstanser, besinna er
Mats Johansson, Ecoloop & VA-guiden m fl tidskrifter uppmanar i denna artikel i Cirkulation att slamvännerna skall besinna sig och se på alternativen.

Tre inlägg från vårens debatt i SVD (2015)
I vårens debatt i SVD kan vi läsa ett inlägg från Gunnar Thelin om att vid reningsverken utvinna 50% av fosforn genom att tillsätta struvit (magnesium-ammonium-fosfat).
Anders Finnson kontrar med att ”Fosfor är inte det enda som behöver återvinnas i slammet från reningsverken.”
Nä, vi vet att Finnson är vän av att, som nu, sprida även alla de gifter som ingår i slammet i vår natur.
Per-Åke Sahlberg kommer i sin replik närmast det bästa av den nuvarande tekniken att få fram rena gödningsämnen från avloppsslammet ”Den mest effektiva och mest miljövänliga metoden att ta vara på fosforn i våra avlopp är att elda slammet i våra värmeverk.”
Den giftslamvänkiga rapporten ”Frågan som världen glömde – en rapport om fosfor” går att läsa på länken till höger.

Ulricehamn kommer att bränna slammet
I en artikel från Ulricehamns Tidning kan vi läsa att Ulricehamns kommun genom sitt energibolag UEAB kommer att bygga värmeverk som eldar upp avloppsslammet.
Bra gjort, Ulricehamn!

Vi behöver även dina privata åsikter på denna sida.
Sätt dig och skriv om dina tankar, dina känslor över vad hanteringen av avlopps- och rötslam betyder för dig!
Vi tar emot dina inlägg via e-post webbred@habotibble.se
Endast undertecknade inlägg publiceras.