Håbo-Tibbles arbetsgrupp för förhindrande av att rötslam lagras på orten
- Den andra ronden -


Det får vara slut på att belasta vår natur med miljöstörande verksamhet
Nu när vi ska gå in i sommarmånaderna år 2017 är ärendet av arbetsgruppen överklagat till Länsstyrelsen Stockholm. Arbetsgruppen fortsätter oförtrutet sitt arbete för att få ett stopp på Käppalas planer på att anlägga sitt mellanlager i vår närmiljö.
Inte nog med detta. Nu föds planerna på att starta en bergtäkt som direkt kommer att drabba de som bor efter Kvarnnibble gata och i Kevan. Läs mer under länken Håbo-Tibble överst på sidan.
Nu får det vara slut på miljöstörande etableringar på denna sida om E18. Varför skall vi få våra närområden, vår natur och i förlängning vår hälsa hotad.
Följ den här hemsidan för fortlöpande information.


Skriv på vår namninsamling under parollen
Stoppa Käppalas förnyade planer på ett mellanlager av rötslam på Håbo Häradsallmän- ningÄrendet hos Länsstyrelsen
På den här sidan presenterar vi ärendet från att det överklagas hos länsstyrelsen Stockholm.
Om du vill följa ärendet från början kan du med fördel klicka på länken till höger.

Arbetsgruppens överklagan
Den digra överklagan som arbetsgruppen har satt ihop kan du läsa i pdf-format genom att klicka på länken här till höger.

Intressanta nyheter i rötslamsdebatten

LRF behöver ompröva sin medverkan i Revaq
LRF:s årsstämma skall fatta beslut om en motion som kräver att förbundet skall se över dess medverkan i Revaq. Styrelse tar i sitt svar upp att det kan vara oförenligt att medverka i Revaq efter det att den nya policyn där det fastställs att jordbruket behöver gå över till en cirkulär ekonomi från den nuvarande linjära. Vidare säger detta policydokument att ”ett system som kontinuerligt tillför miljön förorenade ämnen kan inte accepteras.”
Nu tar den här motionen bara upp frågan om att det skall utredas om LRF hör hemma som medlem i Revaq men det är en bra början och helt i linje med LRF:s senaste dokument som fastställer förbundets kretsloppspolicy.
Läs motionen och förbundsstyrelsens yttrande i det pdf-dokument som du finner via länken till höger.